Általános Szerződési Feltételek

Adatok

Cégnév: Tornóczi Zsófia ev.

Székhely: 2094 Nagykovácsi, Bükk u. 33.

Nyilvántartási szám: 52704736

Adószám: 69104846-1-33

Telefon: 06 70 3238829

E-mail: info[kukac]coachingneked.hu

Nyilatkozat:

Az általunk nyújtott coaching szolgáltatások a TEÁOR 8690 – Egyéb humán egészségügyi ellátás, valamint business, karrier coaching esetén TEÁOR 7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás keretein belül történnek.

Az alkalmak során elhangzottak felhasználása kizárólag a kliens felelősségére és kockázatára történhet. A coach semmilyen felelősséggel nem tartozik abban a tekintetben, hogy a kliens hogyan alkalmazza a hallottakat, megértetteket.

A coaching

Megrendelés és fizetés:

Az e-mailen történő megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. Szóbeli vagy e-mailen történő írásbeli megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10 és 11) bekezdése alapján történik meg. 

Az coaching tevékenység díjazása aktuálisan a honlapon a “Mennyibe kerül egy alkalom” pontban közzétettek szerint értendőek.

Fizetés minden alkalommal, az alkalom végén személyesen, készpénzben vagy utalással történik:

Tornóczi Zsófia Raiffeisen bank 12010374-00477286-00100001(közleményben: saját név feltüntetésével)

·  

Utalás esetén az óradíjnak aznap, de legkésőbb az alkalom után 24 órával kell megérkeznie a megadott számlaszámra. Amennyiben ez külön felszólítás után sem történik meg, lezárjuk a kapcsolatot és nem folytatjuk tovább az együttműködést.

Fizetési nehézségeket a megbeszélt alkalom előtt legalább 24 órával előbb lehet/kell jelezni írásban: sms-ben, vagy email-ben. Ha ez nem történik meg, a második ilyen alkalom után lezárjuk a kapcsolatot és nem folytatjuk tovább az együttműködést.

Együttműködésre vonatkozó szabályok

Helyszín: személyesen (előzetesen egyeztetett helyszínen), online (előzetesen egyeztetett platformon: Zoom, Teams, Google Meet) vagy telefonon.

Coaching ülés: személyes, online vagy telefonos 60 perces időtartam/alkalom. A találkozók gyakoriságát (heti vagy kétheti) és a coaching folyamat hosszúságát ( átlagosan 6-8 alkalom) az első alkalommal közösen határozzuk meg a kívánt cél, eredmény elérésének függvényében. 

Késés esetén mindkét fél köteles azt mielőbb jelezni a másiknak sms-ben (vagy annak megfelelő eszközön keresztül, amit mindkét fél használ pl. viber, messenger stb.), és/vagy telefonon.

Az adott alkalomról késni maximum 15 percet lehet. Ezen túli késés esetén az alkalom elmarad, és úgy kezelendő, mint a 24 órán belül lemondott alkalom. (lásd lent)

Időpontot következmények nélkül, a megbeszélt alkalom előtt 48 órával lehet lemondani.

Amennyiben 48 órán belül -de 24 órán túl- kerül lemondásra a kliens részéről, akkor annak az alkalomnak a felét kell kifizetni. Ugyanez vonatkozik ránk is: amennyiben mi mondjuk le 48 órán belül, -de 24 órán túl- legközelebb fél áron lehet jönni.

24 órán belüli lemondás esetén az egész díjat ki kell fizetni, és ugyanígy részünkről is: ha mi mondjuk le 24 órán belül, legközelebb ingyen lehet jönni.

Alapelv szerint: a lemondott időpont pótlását a lehető legrövidebb időn belül próbáljuk megoldani, és csak ha nem megoldható, akkor marad el.

Kivételt képeznek a vis-major esetek, pl.: járóképességet befolyásoló: baleset, nem várt betegség, haláleset, gyerekszületés stb.

Az ÁSZF-t elfogadni előzetesen írásban lehet, illetve az első egyeztetett alkalmon való megjelenés -akár személyes, akár online (sykpe/zoom stb.)- egyúttal az ÁSZF automatikus elfogadását is jelenti.

A fenti pontok bármelyikétől eltérni csak előre, közös megegyezéssel lehet.

Hívj egy kattintással